Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Porębie „Dwójka z Górki”
ul. Wiedzy 3, 42-480 Poręba
NIP:649-230-26-19 KRS:0000560257 REGON:361 638 237
nr rach. 45 2030 0045 1110 0000 0409 9970

Kontakt z Zarządem Stowarzyszenia
Zarzad.dwojkazgorki@gmail.com

Prezes – Monika Drabek
tel. 601-819-650  e-mail prezes.dwojkazgorki@gmail.com

Wiceprezes – Tomasz Turek
tel. 791-933-797  e-mail wiceprezes.dwojkazgorki@gmail.com

Wiceprezeska – Beata Cichecka
tel. 691-664-918  e-mail wiceprezeska.dwojkazgorki@gmail.com

Skarbnik – Agnieszka Mizera
tel. 501-109-461  e-mail skarbnik.dwojkazgorki@gmail.com

Sekretarz Agnieszka Wierzbińska
Pełniąca obowiązki Sekretarza Justyna Gajek
tel. 723-652-706   e-mail sekretarz.dwojkazgorki@gmail.com