Zarząd Stowrzyszenia

PrezesMonika Drabek
Wiceprezes Tomasz Turek
WiceprezeskaBeata Cichecka
SkarbnikAgnieszka Mizera
SekretarzAgnieszka Wierzbińska
Pełniąca obowiązki Sekretarza Justyna Gajek